جزییات مناقصه و مزایده

خرید :P/F U-Tube Used For Glycol Reboiler

مناقصه

94/022 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید :P/F U-Tube Used For Glycol Reboiler

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید :P/F U-Tube Used For Glycol Reboiler

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 100.75 d544037c-56b6-4fa4-ba94-d77dd80caabf.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 324.30 acab5297-53be-4416-937a-e07ac902327a.pdf