جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/805tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 53.00 190febdb-b2a3-4471-a7c2-13b1f8391981.doc
آگهی سایت 429.91 2cb9db08-a600-4bef-bd1d-b9acadf26b32.docx
استعلام ارزیابی کیفی 146.34 9a5f2328-7a5a-4e0a-ac17-7b1ac1cd18f9.docx