جزییات مناقصه و مزایده

خرید 6 دستگاه شاسی کامیون باری 4*6 از نوع دو دیفرانسیل آتش نشانی ساخت داخل

مناقصه

97/071

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید 6 دستگاه شاسی کامیون باری 4*6 از نوع دو دیفرانسیل آتش نشانی ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید 6 دستگاه شاسی کامیون باری 4*6 از نوع دو دیفرانسیل آتش نشانی ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 215.50 b4832ada-043c-4b51-9255-2782a52f5944.doc
استعلام ارزیابی کیفی 74.38 f64a0b09-32cf-459b-95d5-e7bc5b79bba1.docx