جزییات مناقصه و مزایده

خرید : P/F Desalination Packages “SIDEM”

مناقصه

94/021 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F Desalination Packages “SIDEM”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F Desalination Packages “SIDEM”

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 95.09 eed8b5a7-4861-4e9a-af89-7b3fd86da21b.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 315.80 9c73378b-66ce-4ea2-bdb1-a2ed6ec9cc2e.pdf