جزییات مناقصه و مزایده

خرید: ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

مناقصه

94/005r2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید: ROTOR OF ELECTRO MOTOR SIEMENS    

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 219.82 8f0f469c-d419-4d4c-a024-d9d0c94a3dcd.pdf
آگهی سایت 90.20 d9497a40-d7f8-4b5f-8ba2-09880227a4cf.pdf