جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی مطابق ایزو 50002 ویرایش 2014 پالایشگاه‌های ششم، هفتم، نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/822

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی مطابق ایزو 50002 ویرایش 2014 پالایشگاه‌های ششم، هفتم، نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی مطابق ایزو 50002 ویرایش 2014  پالایشگاه‌های ششم، هفتم، نهم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 77.00 d5412533-fbda-4d40-9b1b-ef6cb9938b8f.doc
شرح کار 34.92 0035bc1f-2f90-4b6c-8161-2e4e01e9582d.docx
آگهی روزنامه 26.26 efde39e8-70ec-48e7-9785-3f54172b9c51.docx
استعلام ارزیابی کیفی 2141.00 5e74c97f-71a0-4b87-93e8-32ac9e5c1a08.doc
آگهی سایت 40.92 c83ca8f8-5217-4cca-a8a2-e7b01afe6a12.docx