جزییات مناقصه و مزایده

خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER

مناقصه

97/006R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 63.69 8830d990-30ac-4270-8448-595cbc917900.docx
آگهی سایت 384.29 635e6d92-8005-4db1-b44c-d127f90fb466.docx