جزییات مناقصه و مزایده

ساخت یک دستگاه پمپ آمین توسط تولید کنندگان داخلی

مناقصه

97/002R3tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ساخت یک دستگاه پمپ آمین توسط تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ساخت یک دستگاه پمپ آمین  توسط تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 74.74 5157222f-686b-4d4f-a242-63bfc5d28184.docx
آگهی سایت 45.87 a3a22e15-158b-4cf6-9a1d-383f03d43cda.docx