جزییات مناقصه و مزایده

ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

مناقصه

97/003R3 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ابزارآلات طناب بندی و جابه جایی سنگین

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 74.83 7147f35f-70ce-4566-815c-d75d988d1eb9.docx
آگهی سایت 46.11 7ed36145-5973-4b5b-a2ce-aac65698372c.docx