جزییات مناقصه و مزایده

خرید : Portable Flange Facer

مناقصه

96/007R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید : Portable Flange Facer

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید : Portable Flange Facer   

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 268.55 d3db16a8-8ba4-4227-b215-ec3176c930a7.pdf
آگهی سایت 93.56 d8f2c837-98dc-4fb3-930a-9c46961a502b.pdf