جزییات مناقصه و مزایده

خرید: HI –FORCE TOOLS SPSRE PARTS

مناقصه

97/005R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: HI –FORCE TOOLS SPSRE PARTS

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید: HI –FORCE TOOLS SPSRE PARTS

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 74.97 79a79248-db2a-45d2-b6c8-9a5161d5ac8e.docx
آگهی سایت 46.22 dd3826e4-7ee5-464a-a288-cf4207fab8eb.docx