جزییات مناقصه و مزایده

REFRIGERANT GAS R134A REFRIGERANT GAS 407 C REFRIGERANT GAS R22

مناقصه

97/039

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

REFRIGERANT GAS R134A REFRIGERANT GAS 407 C REFRIGERANT GAS R22

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

REFRIGERANT GAS R134A

REFRIGERANT GAS 407 C

 REFRIGERANT GAS R22

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 223.16 e17a1525-c30f-4375-8ed0-1164d7577bb0.pdf
آگهی سایت 119.03 41382a77-d49a-4507-9b73-ed2ea77c64aa.pdf