جزییات مناقصه و مزایده

خدمات عمومی،پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/9013

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات عمومی ، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات عمومی ، پشتیبانی و تنظیفات داخلی اماکن اداری پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 265.73 f9f1f9f6-911f-4432-9ba5-76f0078dc437.docx
گزارش شناخت 31.09 3b4183d0-d28e-4c39-b978-32e6c100d58e.docx
آگهی روزنامه 28.50 e92678e8-eaa8-4b86-b6aa-520cf46cfc2b.docx
آگهی سایت 454.00 7dc66860-3803-4ff6-b6b7-a378b44d2479.doc