جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS ساخت شرکت SIEMENS

مناقصه

97/062

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید قطعات P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS ساخت شرکت SIEMENS

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید قطعات     P/F:PROG.LOGIC CONTROL SYS     ساخت شرکت   SIEMENS


عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 73.93 2af10dc9-f92b-4d90-b789-72fb0e80458c.docx
آگهی سایت 81.50 09c12623-8654-4e80-bc7c-e718662cf34a.doc