جزییات مناقصه و مزایده

خرید، طراحی،تهیه،نصب و راه اندازی دستگاه فوم دوزینگ برای اطفای آتش نشانی مخازن کاندسیت

مناقصه

97/005R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید، طراحی،تهیه،نصب و راه اندازی دستگاه فوم دوزینگ برای اطفای آتش نشانی مخازن کاندسیت

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 خرید، طراحی،تهیه،نصب و راه اندازی دستگاه فوم دوزینگ برای اطفای آتش نشانی مخازن کاندسیت