جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (تجدید)

مناقصه

97/2055tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (تجدید)

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه‌های ICT  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی (تجدید)

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 32.46 2c21e94e-e8aa-49ff-91c6-da69b4bd0421.docx
استعلام ارزیابی کیفی 928.08 7686448d-d9d3-47f7-8714-f5ced44de042.pdf
آگهی سایت 282.74 bae37ead-a4be-480d-ad32-52d865fcea82.pdf