جزییات مناقصه و مزایده

خرید: TUBE BUNDLE

مناقصه

96/013R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: TUBE BUNDLE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید: TUBE BUNDLE    

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 556.99 63794c19-aeda-428b-85c8-01d30c4f62c4.pdf
آگهی سایت 101.62 ae3f1248-549b-4c94-8f8c-a9b16e87b79c.pdf