جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/812tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ستاد و کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT  ستاد و کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 109.50 a272bba1-d908-4a1a-a5af-418d645f06a0.doc
آگهی روزنامه 52.50 49a884fa-da0a-4801-a0da-6dae83994a8b.doc
استعلام ارزیابی کیفی 2260.09 109ae326-5f19-49ba-b4f1-2852c497069a.pdf
آگهی سایت 424.17 6d512a92-0de5-4f21-b7c8-a589834895ba.docx