جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/3050tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 71.70 5d77b069-b6c2-46d2-9a9c-79fc754dc9ef.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2575.26 5de522af-130c-49ae-8e61-bbb4371ee461.pdf
آگهی سایت 671.20 9960afc0-3606-44e6-bc95-0d7f753a9bcd.pdf