جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه دهم

مناقصه

97/10002

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه دهم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه دهم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 324.31 a7fbfa6d-4a74-4258-9a54-fefa733e8014.pdf
آگهی روزنامه 76.32 80052372-9b06-4f25-8928-ae696ea52ae1.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 457.02 b5bdc494-0578-4f72-b32a-3ee3cc22c0b4.pdf
آگهی سایت 192.63 e46b44ca-aecc-4268-9a1d-1d5e105e6d33.pdf