جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه‌های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/1048tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه‌های ICT و پشتیبانی کاربران پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه‌های ICT  و پشتیبانی کاربران پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 61.61 d99e2ef9-35c3-4c28-a457-7ad520cd3c0a.pdf
گزارش شناخت 169.90 b0041d39-2d24-441a-82d2-4e035e7e8673.pdf
آگهی روزنامه 80.96 a09ed193-4d55-413b-a9cc-3492fa2bb9a4.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2658.80 d6824d43-10db-4326-a4b0-90e93873bf68.pdf
آگهی سایت 220.47 a10e8aa0-e781-4c00-af37-b820687ed5da.pdf