جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و تاسیسات پیرامونی آن

مناقصه

97/9016 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و تاسیسات پیرامونی آن

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن ، اموال و تاسیسات پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و تاسیسات پیرامونی آن

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 34.04 b3973862-1d64-4d5b-a2c1-45153470687e.doc
آگهی روزنامه 28.59 70f7f4a3-e78c-489c-bc19-a0e2c225bb41.docx
استعلام ارزیابی کیفی 265.33 a3a63617-9e11-4abf-b4b7-4bac3a3073a6.docx
آگهی سایت 453.00 940bf99d-d9b9-42c7-ad8e-046121536b04.doc