جزییات مناقصه و مزایده

خرید TURBO EXPANDER PARTS"CRYOSTAR" MODEL : ECO120

مناقصه

97/001R9 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید TURBO EXPANDER PARTS"CRYOSTAR" MODEL : ECO120

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

 خرید TURBO EXPANDER PARTS"CRYOSTAR" MODEL : ECO120