جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه دوم

مناقصه

97/2057

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 74.87 bc31c6af-412d-4ba9-bf86-e73c8fe961dc.pdf
آگهی روزنامه 32.51 27b2fd9f-497e-4fae-af03-715301b5cf26.docx
استعلام ارزیابی کیفی 1507.12 94c81d78-251c-4e78-b3c2-96e7103767b9.pdf
آگهی سایت 824.22 68e8cdb5-7750-4523-a192-44809fa9c080.pdf