جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/808 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران های ستاد و پالایشگاه دوم
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 87.45 cf69d1dd-4d93-4e41-b6a4-2e80911953db.pdf
آگهی روزنامه 46.92 2329a776-b32f-48a2-8e29-43d18d23a11c.pdf
استعلام ارزیابی کیفی 2818.20 7e5a75bf-daf6-4961-a1c5-491b39ef7da4.pdf
آگهی سایت 593.42 0d7ad315-b401-49a5-a069-44ece6f83d3c.pdf