جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

97/805 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 52.50 4fc20301-b726-4ccc-8ffa-a8e15c753bc0.doc
استعلام ارزیابی کیفی 264.81 4c1da204-fda3-4764-8841-f49d705984fc.docx
آگهی سایت 726.00 cd8d392f-5cf4-41dd-8d87-682dcc9cbf8b.docx