جزییات مناقصه و مزایده

خرید TANK FOR LIQUID NITROGEN TRANSPORTATION

مناقصه

97/027

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید TANK FOR LIQUID NITROGEN TRANSPORTATION

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید  TANK FOR LIQUID NITROGEN TRANSPORTATION

عنوان اندازه (KB)
استعلام ارزیابی کیفی 239.88 2975220d-502c-4a19-bf06-350e165a624f.pdf
آگهی سایت 80.00 381f41ae-8119-435f-b6bf-0bd52e29f947.doc