جزییات مناقصه و مزایده

اجرای فنس کشی ,اصلاح ابنیه آبگیر پالایشگاه اول و اصلاح جاده دسترسی فلر

مناقصه

96/1044 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای فنس کشی ,اصلاح ابنیه آبگیر پالایشگاه اول و اصلاح جاده دسترسی فلر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

اجرای فنس کشی ,اصلاح ابنیه آبگیر پالایشگاه اول و اصلاح جاده دسترسی فلر

عنوان اندازه (KB)
آگهی سایت 238.00 45fb8177-0493-4e53-9fc5-9aeb049bd0c1.pdf
آگهی روزنامه 73.38 a22f3c5c-07fd-4aa8-b08a-ee5cff3f31ce.pdf
اسناد استعلام ارزیابی کیفی 3046.84 bf1783d8-1dab-46fb-a96c-18d587e04f4f.pdf