جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات کمپرسور هوای ALMIG Dynamic630

مناقصه

96/007R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

  خرید قطعات کمپرسور هوای  ALMIG Dynamic630

عنوان اندازه (KB)
فرم استعلام ارزیابی کیفی 111.72 039f63ab-e46a-4d92-bc87-1af7902717f0.docx