جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان مشترک اپراتوری واحدهای 102 و 103 پالایشگاه دوم

مناقصه

95/2041

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث ساختمان مشترک اپراتوری واحدهای 102 و 103 پالایشگاه دوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

احداث ساختمان مشترک اپراتوری واحدهای 102 و 103 پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 31.79 f406dee8-0786-4047-8d85-869b8e4ca134.docx
آگهی سایت 677.50 b4c3f78f-0ca0-441d-acee-46d1cf5621c7.doc
فرم استعلام ارزیابی کیفی 1283.05 e2db1806-4186-4d86-9ab5-fb1019f019c0.pdf