جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان استعلام تامین فوری 5 دستگاه core engine توربین زوریا مدل DU80 یامپنا مدل MGT30

فراخوان

توربین زوریا

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

فراخوان استعلام تامین فوری 5 دستگاه core engine توربین زوریا مدل DU80 یامپنا مدل MGT30

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 51.36 03ccd100-0a15-4e9f-8e46-497bf8cafa37.pdf
ارزیابی کیفی 15.46 b133b7ce-9c92-42ba-baed-3fe8c673f8ab.docx