جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/6036

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 75.54 47f55c2b-518a-4ad2-add9-e11f3c21d241.pdf
ارزیابی کیفی 659.95 b4560e9e-ffb6-43d9-b0d8-341c081e5c32.pdf
آگهی سایت 375.05 d09a1d9e-0689-407e-9e99-188a4db5c733.pdf