جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع , سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه اول

مناقصه

99/1067

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع , سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه اول

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع , سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه اول