جزییات مناقصه و مزایده

ایجاد و بهینه سازی روشنایی بر روی فنس پیرامونی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/10013

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

ایجاد و بهینه سازی روشنایی بر روی فنس پیرامونی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ایجاد و بهینه سازی روشنایی بر روی فنس پیرامونی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 274.00 f50f1116-2d27-416b-9e1a-bc2568499355.doc
آگهی سایت 704.59 88190524-b733-4c07-8f90-6535b80a647c.pdf