جزییات مناقصه و مزایده

عملیات نصب سینی و ساپورت کابل های برق در واحد 129 پالایشگاه سوم

مناقصه

99/3079tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

عملیات نصب سینی و ساپورت کابل های برق در واحد 129 پالایشگاه سوم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عملیات نصب سینی و ساپورت کابل های برق در واحد 129 پالایشگاه سوم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 275.00 aaf55988-ca41-4be2-8368-057b39745976.doc
ارزیابی کیفی 325.19 9988c630-c996-455f-92ba-976b84567b6e.pdf
آگهی سایت 664.92 0018d512-52aa-4f03-84b0-639a1a3cd01c.pdf