جزییات مناقصه و مزایده

خرید سرور و سوییچ

مناقصه

99/001R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید سرور و سوییچ

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید سرور و سوییچ