جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات اساسی و راه اندازی یک دستگاه گیربکس دور متغیر VORECON پالایشگاه پنجم

مناقصه

99/5071

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تعمیرات اساسی و راه اندازی یک دستگاه گیربکس دور متغیر VORECON پالایشگاه پنجم

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

تعمیرات اساسی و راه اندازی  یک دستگاه گیربکس دور متغیر VORECON پالایشگاه پنجم

عنوان اندازه (KB)
معیار ارزیابی فنی 449.08 c4f8ddea-0f07-4581-ad6d-1e1f1c81c5ed.pdf
گزارش شناخت 208.57 03f87f6b-d453-4c44-ba9b-151f65c583c6.pdf
ارزیابی کیفی 1615.91 4c1735b8-0bf1-4662-8067-2eb3547bc47f.pdf
آگهی روزنامه 275.50 84bcade6-58ed-4dcd-bcff-f836ffde8a80.doc
آگهی سایت 425.87 5246b5c4-e5a2-41ca-9199-32f6fc11deb5.docx