جزییات مناقصه و مزایده

خرید فلنج

مناقصه

99/099

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید فلنج

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید فلنج

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 174.50 7b7f039e-1ccd-4e2e-897e-baf50683aa77.doc
آگهی سایت 55.00 115f6872-eeb3-4001-9914-5161a026931f.doc