جزییات مناقصه و مزایده

" اتصالات لوله ای GRP"

مناقصه

97/022

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" اتصالات لوله ای GRP"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" اتصالات لوله ای GRP"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.50 6b430199-26b9-4624-a79e-2c2e98088c8d.doc
آگهی سایت 81.50 015fcf0a-d5af-4f3a-acb9-59af63bca8f8.doc