جزییات مناقصه و مزایده

LED LAMP

مناقصه

99/025

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

LED LAMP

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 191.50 fbe8e961-4809-47ae-9d02-4456c0208148.doc
آگهی سایت 78.00 69354047-964f-410e-a428-de8114684283.doc