جزییات مناقصه و مزایده

P/F : CONTROL SYSTEM '' G.E ''

مناقصه

99/003

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F : CONTROL SYSTEM '' G.E ''

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F : CONTROL SYSTEM '' G.E ''

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 198.50 e1f0974f-157d-4604-bd7b-ddac10ca8ef6.doc
آگهی سایت 90.65 bb73b53b-22a1-4106-9fda-d1e790fd0344.pdf