جزییات مناقصه و مزایده

خرید U-Tube از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

98/166

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید U-Tube از تولیدکنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید U-Tube از تولیدکنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 179.50 8348eef3-8499-415e-b269-bcd78e220021.doc
آگهی سایت 72.39 1520acd3-7025-4736-b588-56a012f1b026.docx