جزییات مناقصه و مزایده

خرید PORTABLE PUMP "AQUA ENERGY"

مناقصه

99/084

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید PORTABLE PUMP "AQUA ENERGY"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید PORTABLE PUMP "AQUA ENERGY"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 195.00 b7d50639-0de9-4c43-9503-6e2f8a748ace.doc
آگهی سایت 25.60 5076f0a2-14b6-442b-9109-d0ec07f8d35c.docx