جزییات مناقصه و مزایده

خرید GASKET از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

99/082

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GASKET از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید GASKET از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 162.50 52aab0b8-97ac-41db-a2a0-11083c47a9a3.doc
آگهی سایت 25.77 8b3a4625-864c-4093-a786-03efdc1852ea.docx