جزییات مناقصه و مزایده

خرید لوله های پروژه دریافت خوراک واحد بو دار کننده (PIPE, 8 IN, API 5L GR. B, SMLS, SCH 20, BE)

مناقصه

99/016R1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید لوله های پروژه دریافت خوراک واحد بو دار کننده (PIPE, 8 IN, API 5L GR. B, SMLS, SCH 20, BE)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید لوله های پروژه دریافت خوراک واحد بو دار کننده (PIPE, 8 IN, API 5L GR. B, SMLS, SCH 20, BE)