جزییات مناقصه و مزایده

STUD BOLT– ساخت داخل

مناقصه

99/012R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

STUD BOLT– ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

STUD BOLT ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 328.43 94d60976-f621-400c-9fc6-d7fff660350b.pdf
آگهی سایت 224.56 2aec32de-e3af-423f-8a34-3d618aa3f30d.pdf