جزییات مناقصه و مزایده

خرید STUD BOLTS از تولید کنندگان داخلی

مناقصه

99/083

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید STUD BOLTS از تولید کنندگان داخلی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید STUD BOLTS از تولید کنندگان داخلی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 69.17 4adc6f36-a41d-407c-9d54-2519a53184ed.docx
آگهی سایت 25.40 0cc45116-0710-4cc9-b16e-d72d612d8a3f.docx