جزییات مناقصه و مزایده

خرید ماسک سه لایه کش دار پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/017R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید ماسک سه لایه کش دار پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید ماسک سه لایه کش دار پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 199.80 4881833e-5be5-4396-99ea-49f176ff2865.pdf
آگهی سایت 103.53 16b1e967-fc3b-4c18-8f23-fa540a40278e.pdf