جزییات مناقصه و مزایده

خرید: اقلام تعمیرات اساسی 1400 - STUD BOLT (ساخت داخل)

مناقصه

99/017R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید: اقلام تعمیرات اساسی 1400 - STUD BOLT (ساخت داخل)

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

خرید: اقلام تعمیرات اساسی 1400 - STUD BOLT (ساخت داخل)

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 226.64 d41bed80-af1d-4d55-b282-2a9c88de1a76.pdf
آگهی سایت 169.88 1fd04254-c34f-4e57-b34a-dd34a3543c20.pdf