جزییات مناقصه و مزایده

FITTING – ساخت داخل

مناقصه

99/013R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FITTING – ساخت داخل

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

FITTING ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 327.91 2e7c7578-9dad-4aea-a494-e1ebd83c471e.pdf
آگهی سایت 222.20 d288ba9f-7cdc-41ca-ac0f-00e7270c2426.pdf